Achtergrond

De afgelopen jaren hebben wij de aanvraag voor hulp sterk zien toenemen. Eén van de oorzaken is de crisis. Scheiding, ziekte en schulden zijn er ook nog steeds mede oorzaak van dat mensen in probleemsituaties terecht komen. Wij zien dat het huidige beleid dat de overheid voert mede een veroorzaker is van de problemen. De overheid trekt zich steeds verder terug en mensen zijn steeds meer op eigen verantwoordelijkheid aangewezen.

Lang niet iedereen heeft het vermogen om zich in deze verharde maatschappij staande te houden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de minst draagkrachtigen in onze samenleving. Door het ten onrechte niet toepassen van de beslagvrije voet en het niet willen meewerken aan afbetalingsregelingen voor teveel ontvangen toeslagen, houden mensen geen of weinig geld over voor voedsel. De tijd tussen aanvragen en toekennen van een uitkering is soms langer dan 8 weken. Deze tijd zonder inkomsten is voor de minima veel te lang.

De bezuinigingen van de overheid zullen niet bijdragen aan verkorten van procedures. Bovendien zijn de vaste lasten (huur, electra, gas, water) dermate hoog dat er van de uitkering en toeslagen geen geld meer overblijft voor voedsel. Laat staat voor het sparen voor een noodzakelijke koelkast of wasmachine.