Doelstellingen

De stichting heeft zich tot doel gesteld de helpende hand te bieden aan: “De medemens in nood”. De inspiratie hiervoor wordt gevonden in de Bijbel. De stichting geeft materiële en immateriële hulp daar waar de burgerlijke overheid of hieraan gelieerde instanties geen hulp kunnen bieden dan wel tekort schieten. De hulp kan ook bestaan uit eenmalige of tijdelijke kortstondige financiële ondersteuning, die erop is gericht om het gezin of de persoon te vitaliseren.

Deze hulp wordt gegeven aan zowel kerkelijke als niet-kerkelijke personen, ongeacht religie of nationaliteit, woonachtig binnen de grenzen van de Gemeente Veenendaal.