Eenmalige schenking

Draagt u de stichting een warm hart toe en overweegt u onze stichting financieel te ondersteunen, dan kunt u uw gift overmaken op Bankrekening
NL87 RABO 0395 1229 45 t.a.v. Stichting Kerk en Minima te Veenendaal.

De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift aan ons is hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Overweegt u onze stichting periodiek te willen ondersteunen dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Zie ook:
Periodieke financiële schenking
Schenking van goederen