Financiële verantwoording

De stichting Kerk en Minima Veenendaal publiceert jaarlijks haar balansberekening en de staat van de baten en de lasten.

alle bedragen zijn in euro’s

alle bedragen zijn in euro’s