Periodieke schenking

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt de gift eenvoudig vastleggen in een onderhandse akte met de Stichting Kerk en Minima Veenendaal.
Onze stichting is erkend als ANBI en voldoet aan de voorwaarden voor volledige fiscale aftrek van u periodieke gift.

Bij een periodieke gift geeft u door middel van een akte (overeenkomst) aan, dat u jaarlijks een donatie doet aan de Stichting Kerk en Minima Veenendaal. De akte dient te gelden voor minstens vijf jaar. De hoogte van het bedrag is door uzelf te bepalen en volledig fiscaal aftrekbaar. Dit betekent voor u een voordeel dat kan oplopen tot 52 procent van uw gift.
Het zou fantastisch zijn als u ook dit voordeel aan ons zou schenken. Daarmee kunnen we nóg meer en nóg beter de minst draagkrachtigen in onze gemeente helpen.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over periodieke schenkingen, de voorwaarden en een modelovereenkomst.

Voor hulp bij het invullen van de overeenkomst of voor overige vragen, neemt u alstublieft contact op met onze secretaris  0318-525078 of via info@kerkenminima.nl.

Zie ook:
Eenmalige financiële schenking
Schenking van goederen