Hulpvoorbeelden

Casus 1
Gezin, vader, moeder met 3 kinderen, waarvan 2 baby’s. Het gezin heeft grote problemen. De ouders hebben niet het vermogen om alle financiële zaken op de juiste wijze te regelen. Ze zijn daardoor al enige tijd afgesloten van de energievoorziening. Als er niet wordt ingegrepen zal de familie uit de woning worden gezet. En de kinderen zullen bij de ouders worden weggehaald door Jeugdzorg. Kinderen mogen nl. niet op straat worden gezet. De ouders proberen hun kinderen zo goed als mogelijk, naar vermogen, te verzorgen. De kinderen weg laten halen bij hun vader en moeder is wel het allerlaatste en voor de kinderen een heftige stap. Kerk en Minima vond dat dit moest worden voorkomen. Dit is gelukt en het gezin mocht blijven wonen in hun woning. Met hen gaat het inmiddels goed en zij doen ook erg goed hun best met de hulp van de professionele begeleiding.

Casus 2
Een alleenstaande man van 34 jaar komt alleen zijn huis uit om met een taxi éénmaal in de 14 dagen boodschappen te halen. Hij heeft psychische problemen. In huis is alles vervuild en hij wordt door de inmiddels gewaarschuwde hulpverlening geholpen om weer in een normale leefsituatie te komen. Cliënt is door Kerk en Minima geholpen met voedsel, een wasmachine en vloerbedekking(zijl). Hij heeft nog een lange weg te gaan. Door de hulp van Kerk en Minima ziet hij dat hij niet alleen op de wereld is. Dit heeft hem positief beïnvloed om verder te gaan met zijn leven.

Casus 3
Vader van een gezin met 4 kinderen vraagt hulp. Moeder is vertrokken. De kinderen zijn bij familie ondergebracht. Vader is hierdoor zonder inkomen gekomen en probeert zijn leven weer op de rail te zetten. Hij doet enorm zijn best om zijn kinderen weer terug te krijgen. Dit is inmiddels gelukt. Kerk en Minima heeft in de moeilijke periode deze man geholpen met voedselpakketten en allerlei goederen zoals bedden, beddengoed, enz. In dit gezin is weer vrolijkheid en vooral regelmaat.

Casus 4
Gezin met 2 kinderen in grote problemen. Door huurschuld zal het gezin uit huis worden gezet. Dit heeft Kerk en Minima voorkomen door aan dit gezin een lening te verstrekken. Ook hier zouden de kinderen bij uitzetting worden weggehaald. Het gezin heeft het nu nog erg zwaar, maar de professionele hulpverlening, die er in dit gezin gekomen is, geeft aan dat het langzamerhand weer leefbaar wordt.

Casus 5
Vrouw 44 jaar, gescheiden. Had een goede baan. Heeft vreselijke dingen meegemaakt in haar huwelijk. Is daardoor in een ziekteproces gekomen. Blijkt ook nog de ziekte MS onder de leden te hebben. Ze is geholpen met kleding, voedsel, stofzuiger en persoonlijke aandacht. Zij is dolblij met het feit dat er toch nog mensen zijn die aan haar denken en ook met de hulp van Kerk en Minima. Ze dankt de kerkleden die dit mogelijk hebben gemaakt.