Disclaimer / verantwoording

Deze website wordt aangeboden door Stichting Kerk en Minima Veenendaal (ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder KvK nummer: 30225598).

De informatie op deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Stichting Kerk en Minima Veenendaal en de auteurs van de op deze site gepubliceerde teksten, zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onjuistheden of omissies, dan wel onderbrekingen of vertraging in het verstrekken of verwerken van informatie via de website of per e-mail. Aan de op deze website getoonde informatie kan geen rechten worden ontleend.

De Stichting Kerk en Minima Veenendaal aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen, noch voor het (correct) functioneren van deze websites. Genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen bij opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de stichting.

De website bevat auteursrechtelijk beschermde werken. U mag de informatie op de website alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik heeft u de schriftelijke toestemming van Stichting Kerk en Minima Veenendaal nodig.