Onze stichting kan uw hulp goed gebruiken!

Héél fijn dat u onze stichting een warm hart toedraagt en ons wilt ondersteunen. Dankzij uw gulle giften kunnen we tientallen gezinnen ondersteunen in het eerste levensonderhoud met voedsel, kleding, bedden, wasmachines, en ook bijdragen in huur- of energie/waterschulden.

Uw giften kunt u overmaken op onze bankrekening NL87 RABO 0395 1229 45 t.a.v. Stichting Kerk en Minima te Veenendaal.
De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift aan ons is hierdoor fiscaal aftrekbaar.

Wilt u weten welke activiteiten wij de afgelopen periode van uw giften hebben kunnen uitvoeren? Kijk dan op welke Activiteiten wij hebben uitgevoerd.

Wilt u onze stichting periodiek ondersteunen?
Dat zou bijzonder fijn zijn!! Wij kunnen dan nóg meer mensen en gezinnen helpen in Veenendaal die niet of nauwelijks kunnen rondkomen.
Uw gift is dan volledig fiscaal aftrekbaar, zonder drempelbedrag en maximum.

Uw periodieke gift leggen we vast in een onderhandse akte. Download hier deze akte, vul deze in en stuur hem naar financien@kerkenminima.nl.
Wij zorgen voor het Transactie nummer en sturen u de getekende akte z.s.m. retour.
Hulp nodig bij het invullen van de overeenkomst? Neem dan alstublieft contact met ons op via financien@kerkenminima.nl.

Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie over periodieke giften.