Kerk en Minima

De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke organisatie die een helpende hand biedt aan de medemens in nood. De stichting geeft materiële en immateriële hulp daar waar de burgerlijke overheid of hieraan gelieerde instanties geen hulp kunnen bieden of tekort schieten.

Lees meer over onze hulpverlening
Aanvraagformulier voor hulp

Steun onze stichting!
Draagt u onze stichting een warm hart toe en overweegt u om de stichting met een gift financieel te ondersteunen, dan kunt u deze overmaken op rekeningnummer NL87RABO0395122945 t.n.v. Kerk en Minima. Omdat de Stichting Kerk en Minima door de Belastingdienst is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ABNI), is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar.

Lees meer over hoe u onze stichting kunt steunen
Download onze brochure

Samenwerking
De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke hulpverleningsorganisatie die beoogt samen te werken met de diaconieën van de plaatselijke kerken die vallen onder het Diaconaal Platform Veenendaal.