Stichting Kerk en Minima

Dagelijks staat wij klaar voor ontvangst van nieuwe hulpaanvragen via onze website of via info@kerkenminima.nl. Een team van toegewijde vrijwilligers behandelen de aanvragen en zorgen voor contact met de aanvrager of diens waarnemer. Het dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, beoordeelt de aanvraag en beslist over de toewijzing van giften, goederen of anderszins.

Onze Stichting draait volledig op giften van particulieren, kerken en bedrijven in de gemeente Veenendaal, die ons een warm hart toedragen. Elke binnengekomen euro komt volledig ten goede aan ons doel en onze missie. Alle leden inclusief het bestuur ontvangen geen vergoedingen voor door hen verrichte werkzaamheden.

Stichting Kerk en Minima bestaat sinds 1989. Sindsdien zijn duizenden medemensen geholpen met kleding, voedsel, leningen, belastingaangiften, kwijtschelding van schulden, WSNP-trajecten of enkel een luisterend oor.

Bestuursleden
VoorzitterBert Geerken
SecretarisHannie Verhoeks
PenningmeesterHuub Essenberg