Financiële verantwoording 2023

De stichting Kerk en Minima Veenendaal publiceert jaarlijks haar balansberekening en de staat van baten en lasten.

alle bedragen zijn in euro’s

Overige jaren
2023
2022
2021
2020
2019

alle bedragen zijn in euro’s