Hulp algemeen

Kerk en Minima wil meer zijn dan een luisterend oor. Zij wil praktisch en adequaat helpen, snel, discreet en zonder overbodige formaliteiten. Kerk en Minima helpt zowel kerkelijke als niet-kerkelijke personen ongeacht religie of nationaliteit. Personen, aan wie hulp wordt verleend, zijn zeer divers en bestaan onder meer uit alleenstaanden, éénoudergezinnen, personen die hun baan zijn kwijtgeraakt, arbeidsongeschikten en ouderen.

Vormen van Hulp
Hulp kan gegeven worden in verschillende vormen. Kerk en Minima geeft materiële en immateriële hulp. Materiële hulp meestal alleen als de burgerlijke overheid of andere instanties geen hulp (meer) kunnen bieden. Kerk en Minima helpt eenmalig of geeft tijdelijke ondersteuning met de bedoeling het gezin of de persoon te vitaliseren. De hulp kan bestaan uit:

  • financiële ondersteuning in de vorm van kleine giften en kortlopende leningen
  • hulp in natura b.v. meubilair of huishoudelijke apparaten
  • doorverwijzing of begeleiding naar andere instanties
  • hulp bij invullen van formulieren en voeren van correspondentie

Het bereiken van de hulpbehoevende
We kennen allemaal het begrip ‘stille armoede’. Er zijn mensen die onze of andere hulp nodig hebben, maar vanuit schaamte of gêne dat zelf niet durven of willen vragen. Kijk eens om u heen in uw eigen omgeving, de kerk, de school van uw kinderen, verenigingen, etc.
Weet u iemand die onze hulp nodig zou kunnen hebben? Vul dan het aanvraagformulier op deze website.

Heeft u zelf hulp nodig?
Neem dan rechtstreeks contact met ons op door het invullen van het aanvraagformulier op deze website.
U kunt ook contact opnemen met de diaconie van uw kerk.

NB: Hulp wordt uitsluitend geleverd aan mensen die woonachtig zijn in Veenendaal.