Steun Stichting Kerk en Minima

Kerk en Minima kan haar werk doen dankzij giften van particulieren, kerkleden, bedrijven/instellingen, en van collectes van enkele Veenendaalse kerken. De stichting is volledig afhankelijk van deze giften, en kan zonder deze giften haar taken niet voortzetten.

Draagt u de stichting een warm hart toe? Overweegt u de stichting te ondersteunen?
Dan kan dit op verschillende manieren:

Eenmalige financiële schenking
Periodieke financiële schenking
Schenking van goederen

Dankzij uw hulp en giften kunnen we tientallen gezinnen met schoolgaande kinderen helpen en voorzien in bijvoorbeeld primaire levensbehoeften (bed, bad en brood).

Bij voorbaat hartelijk dank!