Privacy statement

De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van haar dienstverlening legt de Stichting Kerk en Minima Veenendaal verschillende persoonsgegevens van vast van de Aanvrager, zoals naam, (e-mail)adres, burgerlijke staat, leeftijd en probleembeschrijving. Van de Donateur wordt de naam en het gedoneerde bedragen vastgelegd. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: uitvoering van onze diensten, verwerking van donaties of om anderszins contact met u te hebben. De Stichting Kerk en Minima Veenendaal gebruikt de persoonsgegevens aldus om haar statutaire taken en dienstverlening uit te voeren

Opgeslagen persoonsgegevens worden niet aan derden worden verstrekt anders dan uitdrukkelijke toestemming van Aanvrager of Donateur.

U beschikt over het recht van toegang tot uw gegevens, over het recht van verbetering van onjuiste gegevens, over het recht tot vernietiging van uw gegevens, alsook over het recht om u te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing en of andere doeleinden waarover u geen toestemming hebt verleend.

Meer informatie over ons privacy statement kunt u hier vinden. De stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.