Activiteiten

Op deze pagina publiceert de stichting de uitgevoerde activiteiten over het afgelopen kalenderjaar. Op deze wijze is inzichtelijk waar de stichting zich voor inzet.

Kalenderjaar20172016
Hulpvragen621
- Ontvangen aanvragen198171
- Gesprekken met cliënten139218
- Geboden hulp aan cliënten210
- Doorverwijzingen naar overige hulpinstanties1022
Financiële hulp145
- Kleding-, Leef- en Voedselgeld95
- Goederen voor eerste levensonderhoud48
- Huur- en nutsschuld2
- Kwijtschelding van een geldlening-
Tweedehandsgoederen248
- Bedden32
- Elektronica Tv’s en Pc’s7
- Fietsen33
- Kleding45
- Linnengoed35
- Meubilair42
- Voedselpakketten15
- Witgoed21
- Diverse goederen18

Toelichting
 
Hulpaanvragen

 • Ontvangen aanvragen
  De hulpaanvragen die via de website van de stichting zijn ontvangen en geregistreerd. De aanvragen wordt daarna door het bestuur van de stichting in behandeling genomen.
 • Gesprekken met cliënten
  Het aantal gesprekken dat is gevoerd met de cliënten. Na ontvangst en registratie van een hulpaanvraag volgt in veel gevallen een gesprek met de cliënt.
 • Geboden hulp aan cliënten
  In overleg met het bestuur van de stichting wordt bepaald op welke wijze er hulp wordt verleend aan de cliënt. Dit kan in materiële of financiële vorm. Materiële goederen die niet tweedehands beschikbaar zijn worden nieuw aangeschaft.
 • Doorverwijzingen naar overige hulpinstanties
  Cliënten worden in een aantal gevallen doorverwezen naar hulpinstanties. Dit zijn o.a. Het budget-adviescentrum (BAC), Kwintes, Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening, De Gemeente Veenendaal, UWV, Stichting Mee, Jeugdzorg, Schuldhulpmaatjes, Veens, Hulp in de Praktijk, Hulp in Zicht, Stichting Niet Aangeboren Hersenletsel en Jeugdzorg en Vluchtelingenhulp.

Financiële hulp

 • Kleed-, leef- en voedselgeld ter ondersteuning van de eerste levensbehoeften
 • Goederen voor het eerste levensonderhoud zoals bedden en beddengoed, gasfornuizen, koelkasten, wasmachines, vloerbedekking
 • Betalingen van huur- en nutsschulden ter voorkoming van woninguitzetting of afsluiting van nutsvoorzieningen.
 • Kwijtschelding van (renteloze) leningen verstrekt aan cliënten

Tweedehandsgoederen

 • Via de kerkbladen Samen Een, Pniëlcontact en de Ontmoeting worden tweedehandsgoederen gevraagd aan gemeenteleden en vervolgens bij cliënten thuisbezorgd.