Onze hulp

Wij komen graag in contact met iedereen die om wat voor redenen dan ook in acute (financiële) nood is. Na aanmelding via de website nemen wij zo spoedig mogelijk contact op, hetzij met de aanvragen of met de begeleider. Samen maken we dan afspraken voor nog een eventueel kennismakingsgesprek voor aanvullende informatie met een van onze vrijwilligers. Op basis van alle informatie en eventueel in overleg met de begeleider bekijken we wat voor soort hulp wij kunnen bieden.

Deze hulp is uitsluitend ten behoeve van de 1ste levensbehoefte. Dit kan bijvoorbeeld zijn levensmiddelen of voedselbonnen, een bijdrage voor kleding of aanverwante persoonlijke artikelen, noodzakelijke huishoudelijke apparatuur, of een tegemoetkoming in huur- of energie/waterschulden.

Onze hulp is altijd eenmalig of zeer tijdelijk van aard en is er specifiek op gericht een steuntje in de rug te geven om weer verder te kunnen!

Onze ervaring is dat veel mensen niet zelf hulp durven of willen aanvragen vanuit een bepaalde schaamte of gêne. De drempel is vaak te hoog. Ook voor hen zijn wij er! Kent u iemand in uw omgeving die onze hulp zou kunnen gebruiken? Wellicht vanuit het werk, de kerk, de school van uw kinderen of uw vereniging?
Vul dan voor deze persoon ons aanvraagformulier in op deze website.


Wij gaan uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en volgende de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van ons werk, en worden niet zonder expliciete toestemming van de aanvrager gebruikt voor andere doeleinden.