ANBI Gegevens – Algemeen

Onze Stichting als Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

In verband met de publicatie-eisen voor de ANBI-status, zoals bedoeld in artikel 1a, eerste lid, onderdeel J Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen moeten een gegevens van onze stichting gepubliceerd worden: