Beleidsplan

Op welke wijze wij als stichting invulling willen geven aan onze doelstelling is beschreven in het beleidsplan. Het beleidsplan geeft inzicht in:

  • De te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van het doel
  • De wijze van werving van inkomsten
  • Het beheer en besteding van het vermogen

Het beleidsplan kunt u hier downloaden.

Beleidsplan Stichting Kerk en Minima (pdf)